Integritetspolicy Framtidsfordon

För oss på Framtidsfordon är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi ger aldrig ut dina personuppgifter och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt för att expeditera din beställning. Vi arbetar aktivt med att rensa vårt orderregister.


Ansvarig för insamling av personuppgifter

Framtidsfordon Lidingö AB. Org.nr: 559336-3988 är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta oss på info@framtidsfordon.se.


Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

Namn, Adress, Telefonnummer, E-post, Betalningsuppgifter, Uppgifter om valt betalsätt.


Varför behandlar vi uppgifter om dig?*

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier och reklamationshantering. Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster. Produktansvar och produktsäkerhet. Förhindra bedrägerier.


Ändamål:

För att kunna hantera köp och beställningar. Fullföljande av köpeavtalet. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra köpet. Om du inte vill uppge dessa uppgifter kan vi behöva neka dig köpet.


Cookies

På vår hemsida använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. Ingen personlig information lagras. Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.


Varifrån får vi dina uppgifter?

Utöver de uppgifter som du lämnat själv till oss och de uppgifter vi tar del av genom dina köp och användandet av våra tjänster. Vi köper inga register.


Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge det finns behov för att kunna uppfylla de ändamål vi samlade in uppgifterna för, till dess att samtycke återkallats och/eller så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Vi jobbar aktivt med att rensa våra register och vi sparar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt. Vi lagrar inte heller några känsliga uppgifter om dig.


Vilka delar vi din information med?

På Framtidsfordon är vi noga med vilka vi delar dina personuppgifter med. Vi säljer inte våra register till tredje part. I vissa fall måste vi dela med oss av information om dig till andra företag, detta endast i syfte att kunna uppfylla de ändamål vi samlat in uppgifterna i. Exempelvis för att uppfylla köpeavtal. De vi delar dina uppgifter med är följande: Kortinlösande företag, betaltjänstleverantörer, banker, speditörer, transportadministratörsföretag, logistikföretag för transporter, leverantör av hemsida, Statliga myndigheter för att uppfylla myndighetskrav.


Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga. Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss, undantaget följande situationer: du har ett pågående ärende med vår kundtjänst, det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot gällande lagstiftning, du misstänks för att ha/ eller har, missbrukat våra tjänster under de senaste 4 åren. Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter. Om du kommer in i butiken behöver du legitimera dig. Råder det tvivel om det är rätt person kan vi kräva ytterligare identifiering.


Var lagrar vi dina uppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.


Kontaktuppgifter

Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till info@framtidsfordon.se

Postadress: Framtidsfordon Lidingö AB. Larsbergstorget 5, 18139 Lidingö. Tel 076-842 06 16.


Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål enligt följande över behandlingar som utförs av oss till datainspektionen@datainspektionen.se // 08-657 61 86


Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på https://www.framtidsfordon.se/gdpr/

Integritetspolicy Framtidsfordon

För oss på Framtidsfordon är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi ger aldrig ut dina personuppgifter och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt för att expeditera din beställning. Vi arbetar aktivt med att rensa vårt orderregister.

Ansvarig för insamling av personuppgifter

Framtidsfordon Lidingö AB. Org.nr: 559336-3988 är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta oss på info@framtidsfordon.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

Namn, Adress, Telefonnummer, E-post, Betalningsuppgifter, Uppgifter om valt betalsätt.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?*

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier och reklamationshantering. Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster. Produktansvar och produktsäkerhet. Förhindra bedrägerier.

Ändamål:

För att kunna hantera köp och beställningar. Fullföljande av köpeavtalet. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra köpet. Om du inte vill uppge dessa uppgifter kan vi behöva neka dig köpet.

Cookies

På vår hemsida använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. Ingen personlig information lagras. Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.

Varifrån får vi dina uppgifter?

Utöver de uppgifter som du lämnat själv till oss och de uppgifter vi tar del av genom dina köp och användandet av våra tjänster. Vi köper inga register.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina uppgifter så länge det finns behov för att kunna uppfylla de ändamål vi samlade in uppgifterna för, till dess att samtycke återkallats och/eller så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Vi jobbar aktivt med att rensa våra register och vi sparar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt. Vi lagrar inte heller några känsliga uppgifter om dig.

Vilka delar vi din information med?

På Framtidsfordon är vi noga med vilka vi delar dina personuppgifter med. Vi säljer inte våra register till tredje part. I vissa fall måste vi dela med oss av information om dig till andra företag, detta endast i syfte att kunna uppfylla de ändamål vi samlat in uppgifterna i. Exempelvis för att uppfylla köpeavtal. De vi delar dina uppgifter med är följande: Kortinlösande företag, betaltjänstleverantörer, banker, speditörer, transportadministratörsföretag, logistikföretag för transporter, leverantör av hemsida, Statliga myndigheter för att uppfylla myndighetskrav.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga. Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss, undantaget följande situationer: du har ett pågående ärende med vår kundtjänst, det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot gällande lagstiftning, du misstänks för att ha/ eller har, missbrukat våra tjänster under de senaste 4 åren. Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter. Om du kommer in i butiken behöver du legitimera dig. Råder det tvivel om det är rätt person kan vi kräva ytterligare identifiering.

Var lagrar vi dina uppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.

Kontaktuppgifter

Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till info@framtidsfordon.se

Postadress: Framtidsfordon Lidingö AB. Larsbergstorget 5, 18139 Lidingö. Tel 076-842 06 16.

Klagomål

Du har rätt att framföra klagomål enligt följande över behandlingar som utförs av oss till datainspektionen@datainspektionen.se // 08-657 61 86

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på https://www.framtidsfordon.se/gdpr/