Varför ett elfordon från

Framtidsfordon?

Miljövänligt

Billigare att äga

Mindre service och underhåll

Tyst och luktfri

Alla våra produkter är endast 100% eldrivna. Inga fossila bränslen. Ta dig runt smidigt och klimatsmart.

Ladda istället för tanka! Sänk driftskostnader avsevärt med ett elfordon!

Ett elfordon kräver mindre underhåll och service än ett bensinfordon. Elfordon är även normalt sätt billigare att försäkra.

I princip helt ljud- och luktfri. Stör ingen och alltid fräsch från avgaser.